Книга Закон о государственных пособиях семьям

Книга Закон о государственных пособиях семьям

Обратите внимание, вы можете подбирать что почитать на страницах

Закон о государственных пособиях семьям
Читать онлайн легально прочитать отрывок из книги
Купить книгу "Закон о государственных пособиях семьям"

в ЛитРес

Скачать отрывок книги для чтения
  • Описание
  • Riiklike peretoetuste seadus vene keeles. Seadusega tagatakse lastega peredele laste hooldamise, kasvatamise ja õppimisega seotud kulutuste osaline hüvitamine ning sätestatakse peretoetuste liigid, ulatus, saamise tingimused ja kord. Tekst toodud muudatuste ja täiendustega seisuga 01.01.2012.