Книга Закон о родительской компенсации

Книга Закон о родительской компенсации

Обратите внимание, вы можете подбирать что почитать на страницах

Закон о родительской компенсации
Читать онлайн легально прочитать отрывок из книги
Купить книгу "Закон о родительской компенсации"

в ЛитРес

Скачать отрывок книги для чтения
  • Описание
  • Vanemahüvitise seadus vene keeles. Seadusega reguleeritakse vanemahüvitise määramise ja maksmise tingimusi ja korda. Seaduse eesmärk on säilitada riigi toetuse andmisega varasem sissetulek isikutele, kelle tulu väheneb laste kasvatamise tõttu, ning toetada töö- ja pereelu ühitamist. Tekst toodud muudatuste ja täiendustega seisuga 01.01.2011.