Главная / Книги / Hazaryň yssy tomsy

Книга Hazaryň yssy tomsy

 • Рейтинг
 • просмотров - 1205
  статей - 0
 • Рейтинг по году выпуска:
  место среди всех книг в 2005 года
  место за 2005 год в жанре Роман
  Рейтинги в жанрах:
  место среди всех книг в жанре Роман
 • Скачать отрывок книги для чтения
Купить книгу "Hazaryň yssy tomsy"
 • Описание
 • Tanymal ýazyjy Agageldi Allanazarowyň «Hazaryň yssy tomsy» romany hem türkmen topragy öz beýik Garaşsyzlygyny alandan soň dörän uly göwrümli eserleriň biri boldy.
  Roman taryhy eser däl, emma ol ondan şeýle bir uzakda hem däl. Ýazyjy eseriň gahrymany Mämmethanowlaryň maşgalasynyň mysalynda uzak geşmiş bolmadyk bu döwri dartgynly taryhy wakalaryň üsti bilen beýan edýär.
  Şeýle-de bu kitaba ýazyjynyň dürli ýyllarda çap edilip, okyjylar tarapyndan gyzgyn garşylanan nowellalarynyňam birnäçesi girizildi.