Книга Ojak IV kitap

Книга Ojak IV kitap

Ojak IV kitap

Обратите внимание, вы можете подбирать что почитать на страницах

Ojak IV kitap
Читать онлайн легально прочитать отрывок из книги
Купить книгу "Ojak IV kitap"
Скачать отрывок книги для чтения
  • Описание
  • Türkmen halkynyň Beýik Garaşsyzlyk zamanasy ençeme zehinli ýazylan edebi eserleriň döremegine badalga boldy.
    Ussat ýazyjy Agageldi Allanazarowyň “Ojak” roman-epopeýasy hem hut şu döwürde türkmeniň Garaşsyzlyk eýýamyna ýazyjynyň buýsanç bilen Watan mertebe mynasybetine dokunyp döreden eseridir.
    Ýazyjynyň bu romanynyň 4-nji kitaby hem romanyň öňki kitaplarynyň gönden-göni dowamy bolmak bilen, munda halkymyzyň geçmiş-ykbalynyň pajygaly döwürleri (1930-1937) taryhy maglumatlaryň, dartgynly wakalaryň üsti bilen beýan edilýär. Ýazyjynyň bu kitaby hem romanyň öňki kitaplary ýaly okyjylar tarapyndan gyzgyn garşylanar diýip umyt edýäris.