Главная / Книги / Ojak IV kitap

Книга Ojak IV kitap

 • Рейтинг
 • просмотров - 234
  статей - 0
 • Рейтинги в жанрах:
  место среди всех книг в жанре Роман
 • Скачать отрывок книги для чтения
Купить книгу "Ojak IV kitap"
 • Описание
 • Türkmen halkynyň Beýik Garaşsyzlyk zamanasy ençeme zehinli ýazylan edebi eserleriň döremegine badalga boldy.
  Ussat ýazyjy Agageldi Allanazarowyň “Ojak” roman-epopeýasy hem hut şu döwürde türkmeniň Garaşsyzlyk eýýamyna ýazyjynyň buýsanç bilen Watan mertebe mynasybetine dokunyp döreden eseridir.
  Ýazyjynyň bu romanynyň 4-nji kitaby hem romanyň öňki kitaplarynyň gönden-göni dowamy bolmak bilen, munda halkymyzyň geçmiş-ykbalynyň pajygaly döwürleri (1930-1937) taryhy maglumatlaryň, dartgynly wakalaryň üsti bilen beýan edilýär. Ýazyjynyň bu kitaby hem romanyň öňki kitaplary ýaly okyjylar tarapyndan gyzgyn garşylanar diýip umyt edýäris.