Книга Ojak IV kitap

Книга Ojak IV kitap

Обратите внимание, вы можете подбирать что почитать на страницах

Ojak IV kitap
Купить книгу "Ojak IV kitap"
Скачать отрывок книги для чтения
  • Описание
  • Türkmen halkynyň Beýik Garaşsyzlyk zamanasy ençeme zehinli ýazylan edebi eserleriň döremegine badalga boldy.
    Ussat ýazyjy Agageldi Allanazarowyň “Ojak” roman-epopeýasy hem hut şu döwürde türkmeniň Garaşsyzlyk eýýamyna ýazyjynyň buýsanç bilen Watan mertebe mynasybetine dokunyp döreden eseridir.
    Ýazyjynyň bu romanynyň 4-nji kitaby hem romanyň öňki kitaplarynyň gönden-göni dowamy bolmak bilen, munda halkymyzyň geçmiş-ykbalynyň pajygaly döwürleri (1930-1937) taryhy maglumatlaryň, dartgynly wakalaryň üsti bilen beýan edilýär. Ýazyjynyň bu kitaby hem romanyň öňki kitaplary ýaly okyjylar tarapyndan gyzgyn garşylanar diýip umyt edýäris.