Главная / Книги / Çölüň deňiz günleri

Книга Çölüň deňiz günleri

 • Скачать отрывок книги для чтения
Купить книгу "Çölüň deňiz günleri"
 • Описание
 • Garaşsyz, Bitarap Türkmen döwletiniň çagalary,
  zehinli ýazyjy Agageldi Allanazarowyň döredijiligi bilen
  ozaldanam giňden tanyşdyrlar. Onuň çagalara niýetläp
  taýynlan iki tomlugynyň bu ikinji kitabyna ýazyjynyň
  powestleri, hekaýatlarydyr pýesalary girizildi.
  Ýazyjynyň bu eserleriniň birnäçesi dürli
  döwürlerde çet ýurt dilleriniň hem birnäçesine terjime edildi.
  Pýesalarynyň ona golaýy teatryň sahnasynda goýuldy