Книга Çölüň deňiz günleri

Книга Çölüň deňiz günleri

Çölüň deňiz günleri

Обратите внимание, вы можете подбирать что почитать на страницах

Çölüň deňiz günleri
Читать онлайн легально прочитать отрывок из книги
Купить книгу "Çölüň deňiz günleri"
Скачать отрывок книги для чтения
 • Описание
 • Garaşsyz, Bitarap Türkmen döwletiniň çagalary,
  zehinli ýazyjy Agageldi Allanazarowyň döredijiligi bilen
  ozaldanam giňden tanyşdyrlar. Onuň çagalara niýetläp
  taýynlan iki tomlugynyň bu ikinji kitabyna ýazyjynyň
  powestleri, hekaýatlarydyr pýesalary girizildi.
  Ýazyjynyň bu eserleriniň birnäçesi dürli
  döwürlerde çet ýurt dilleriniň hem birnäçesine terjime edildi.
  Pýesalarynyň ona golaýy teatryň sahnasynda goýuldy