18+ Книга "Оптовая торговля. Учебное пособие" – С. Г. Зубанова, С. Г. Микидзе, С. Г. Бочаров, С. Г. Шулежкова, Г. С. Тибилова, С. А. Иванов, С. Г. Шишкина, С. Г. Слижен, Г. С. Юдина, Г. С. Абрамова, 2016
0.0

О книге

Другие книги автора – Г. С. Юдина 5 книг

Другие книги автора – С. Г. Бочаров 4 книги

Другие книги автора – С. Г. Зубанова 4 книги

Другие книги автора – Г. С. Абрамова 3 книги

Другие книги автора – С. Г. Микидзе 2 книги