Книга Kodeks cywilny k.c.

Книга Kodeks cywilny k.c.

Kodeks cywilny k.c.

Обратите внимание, вы можете подбирать что почитать на страницах

Kodeks cywilny k.c.
 • Информация
 • Название: Kodeks cywilny k.c.
  ISBN: 9785392083503
  Автор(ы):
  Оценка: 0.00 из 5 голосов 0
  Год:
  Жанр(ы):
Читать онлайн легально прочитать отрывок из книги
Купить книгу "Kodeks cywilny k.c."
Скачать отрывок книги для чтения
 • Описание
 • KODEKS CYWILNY k.c. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz. Urz. WE L 178 z 17.07.2000, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 25, str. 399).