Книга Faillissementswet

Книга Faillissementswet

Обратите внимание, вы можете подбирать что почитать на страницах

Faillissementswet
 • Информация
 • Название: Faillissementswet
  Автор(ы):
  Оценка: 0.00 из 5 голосов 0
  Год:
  Жанр(ы):
Купить книгу "Faillissementswet"
Скачать отрывок книги для чтения
 • Описание
 • Wet van 30 september 1893, op het faillissement en de surséance van betaling Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de wettelijke bepalingen omtrent het faillissement en de surséance van betaling herziening vereischen; Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze.