Назад к книге

Гаi шумлять

Павло Тичина

«Гаi шумлять» Павла Тичини – добiрка з трьох вiршiв, до якоi входять поезii «Блакить мою душу обвiяла», «Гаi шумлять», «Не бував ти у наших краях»***. У них подано картини мальовничоi природи рiдного краю, лiричнi пейзажi доповненi мотивом любовi до Украiни. Цi вiршi е обов’язковою частиною шкiльноi програми. Перу автора належать збiрки «Сонячнi кларнети», «Замiсть сонетiв i октав», «Плуг», «Вiтер з Украiни», «З минулого – в майбутне», «Читаю, думаю, нотую», поеми «Похорон друга», «Скорбна мати» тощо. Павло Тичина – талановитий украiнський поет, який працював у жанрах пейзажноi, iнтимноi та фiлософськоi лiрики.

Павло Тичина

ГАЇ ШУМЛЯТЬ

Блакить мою душу обвiяла

Блакить мою душу обвiяла,

Душа моя сонця намрiяла,

Душа причастилася кротостi трав

Добридень я свiту сказав!

Струмком серед гаю як стрiчечка.