O Życiu i pismach X. Gwelelma Kalińskiego missyonarza

0.0

О книге

Полный вариант заголовка: «O Życiu i pismach X. Gwelelma Kalińskiego missyonarza, świętey teologii doktora, niegdyś publicznego zwyczaynego teologii moralney i historyi kościelney w akademii wileńskiey professora; wiadomosci zebrane przez X. Antoniego Korniłowicza tegocz zgromadzenia».

Рейтинги этой книги за 1829 год за всё время
Классическая проза 47 18803
Среди всех книг 169