Главная / Книги / Daýyňam gözüňde bolsun

Книга Daýyňam gözüňde bolsun

 • Рейтинг
 • просмотров - 886
  статей - 0
 • Рейтинг по году выпуска:
  место среди всех книг в 2016 года
  место за 2016 год в жанре Повесть
  Рейтинги в жанрах:
  место среди всех книг в жанре Повесть
 • Скачать отрывок книги для чтения
Купить книгу "Daýyňam gözüňde bolsun"
 • Описание
 • Men bu ýygynda ozaldan okyjylara belli bolan:
  «Kalbyma syýahat», «Çat açan menzil», «Daýyňam
  gözüňde bolsun» powestlerimi girizdim. Bularyň
  üçüsi-de dürli ýyllarda neşir edilip, okyjylar tarapyndan
  gyzgyn garşylanan eserler bolupdylar.
  Powestleriň hersi barada telim synlar, makalalar
  ýazylypdy.
  Powestleriň ikisi boýunça çeper kinofilm surata
  düşürildi.
  Men bu eserleri täzeden neşire taýynlamak bilen
  olaryň okyjylar üçin telim bir wagtdan bäri, duşjak
  bolup duşyp bilmän ýören dostyna duşan ýaly ýakymly
  boljagyna tama edýärdi.