закрыть
закрыть

Ошибки при регистрации

закрыть

Ошибка

закрыть

Если вы забыли пароль, введите e-mail.

Контрольная строка для смены пароля, а также ваши регистрационные данные, будут высланы вам по e-mail.
Выслать Сохранить

Книга "Ojak I kitap"

 • Автор(ы):
 • Рейтинг Libs.ru:
 • 0О рейтинге Libs.ru
  закрыть

  О рейтинге Libs.ru

  Рейтинг книги по версии Libs.ru - этот рейтинг отражает интерес читателей к книге на портале Libs.ru. На основании оценок пользователей Libs.ru формирует рейтинг лучших книг, например: Лучшие книги 2012 года, Лучшие книги 2015 года

  Что влияет на Рейтинг Libs.ru:

  1. Оценка книги. Вы можете выразить свое мнение о книге поставив ей положительную или отрицательную оценку
  2. Публикация о книге, пример публикация Зулейха открывает глаза
  3. Оценки публикации, если публикация была написана о книге.
  4. Количество комментариев к книге.
 • Я рекомендую (0)
  Об избранном
закрыть

О рекомендации

Рекомендуйте интересные книги другим пользователям сайта.

0
0 0 1285

Скачать книгу


Описание книги

Türkmenistanyň häzirki zaman, Beýik Galkynyşlar eýýamynyň tanymal ýazyjylarynyň biri Agageldi Allanazarowyň «Ojak» atly bu kitabyna onuň soňky ýyllarda döreden «Sürgünler», «Düwlen» romanlary bilen birlikde nowellalarynyò
hem birnäçesi girizildi.
«Sürgünler» romanynda XX asyryň başlarynda Türkmenistanyň günorta etraplarynda ýarym çarwa, ýarym daýhan hojalyklaryò täze sowet hökümetini kabul edişleri, kolhoz gurluşygy, bu ugurda alnyp barlan zorlukly, gödek syýasatlar netijesinde paýhyn edilen, tozdurylan maşgalalaryň agyr pajygasy taryhy maglumatlar esasynda beýan edilýär.
Roman türkmen halkynyò bellibir döwürdäki taryhy bolmak
bilen birlikde ol öz okyjylaryny häzirki parahat durmuşyň— Beýik Galkynyşlar eýýamymyzyň gadyryny bilmeklige, mertebesine dokunmaklyga çagyrýar. «Düwlen» romany ýazyjynyò soòky ýyllarda döreden eserleriniň biri bolup, onda ykbal tüweleýine düşen we durmuş ýoly asla garaşylmadyk ýerlerden gelip çykan türkmen ýigidi Balkandyr nemes gyzy Bertanyò dartgynly ykbaly yzarlanýar.

Комментарии

0 комментариев

Ваш комментарий:

avatar
закрыть