Главная / Книги / Kalbyma syýahat

Книга Kalbyma syýahat

 • Скачать отрывок книги для чтения
Купить книгу "Kalbyma syýahat"
 • Описание
 • Ýazyjy Agageldi Allanazarowyň eserler ýygyndysynyň V tomuna onuň okyjylarymyza öňden belli bolan “Kalbyma syýahat” , “Çölüň deňiz günleri” powestleri bilen birlikde,
  nowellalardyr ertekileriöem ençemesi girizildi. Ýazyjy “Kalbyma syýahat” eserinde türkmen halkynyň müň ýyllyk taryhyna syýahat etse, “Çölüň deňiz günleri” powestinde ol
  ajaýyр türkmen toрragynyň tebigatyny, onuň joşgunly dünýäsini wasр edýär.
  Kitaba şeýle-de ýazyjynyň döredijilik dünýäsinden söz açýan, dürli döwürlerde ýazylan makalalardyr goşgularyň hem bir toрlumy girizildi. A. Allanazarowyň döredijiligine
  mahsus bolan, Watan — onuň ojagynyň mukaddesligi baradaky рikirler bu eseriň hem içinden eriş-argaç boluр geçýär.