Книга Iner ýüki

Книга Iner ýüki

Iner ýüki

Обратите внимание, вы можете подбирать что почитать на страницах

Iner ýüki
Читать онлайн легально прочитать отрывок из книги
Купить книгу "Iner ýüki"
Скачать отрывок книги для чтения
  • Описание
  • Ýazyjy Agageldi Allanazarowyň eseiier ýygyndy-synyň II tomuna onuň dürli ýyllarda neşir edilen «Edi däne», «Iner ýüki», «Çat açan menzil», «Gyr atyň howalasy», «Çöliiň deňiz günleri» atly kitaplary-na giren powestlerdir nowellalar ýerleşdirildi.
    Bu eserlerde ynsan ojagy, onuň mukaddesligi baradaky pikirler çeper teswirleme esasynda öz my-nasyp beýanyn tapýar. Şeýle-de A. Allanazarowyň eserleri öziiniň milliligi, pelsepe örüsiniň giňligi bilen tapawutlanýar.