Главная / Книги / Iner ýüki

Книга Iner ýüki

  • Скачать отрывок книги для чтения
Купить книгу "Iner ýüki"
  • Описание
  • Ýazyjy Agageldi Allanazarowyň eseiier ýygyndy-synyň II tomuna onuň dürli ýyllarda neşir edilen «Edi däne», «Iner ýüki», «Çat açan menzil», «Gyr atyň howalasy», «Çöliiň deňiz günleri» atly kitaplary-na giren powestlerdir nowellalar ýerleşdirildi.
    Bu eserlerde ynsan ojagy, onuň mukaddesligi baradaky pikirler çeper teswirleme esasynda öz my-nasyp beýanyn tapýar. Şeýle-de A. Allanazarowyň eserleri öziiniň milliligi, pelsepe örüsiniň giňligi bilen tapawutlanýar.