Главная / Книги / Ak ýelken

Книга Ak ýelken

 • Скачать отрывок книги для чтения
Купить книгу "Ak ýelken"
 • Описание
 • Tanymal türkmen ýazyjysy Agageldi Allanazarowyň «Ak
  ýelken» atly kitabyna onuň okyjylar tarapyndan gyzgyn
  garşylanan powestleridir nowellalary girizildi.
  Şeýle-de ol eserleriň ençemesi dürli döwürlerde daşary
  ýurt dilleriniň hem onlarçasyna terjime edilip, öz mynasybetini
  gazandy.
  Agageldi Allanazarowyň kyssa eserleri özüniň pelsepe
  örüsiniň giňligi, milliligi, durmuşy, ynsan häsiýetini
  dartgynly hadysalaryň üsti bilen açyp görkezýänligi bilen
  tapawutlanýar.