Книга Ak ýelken

Книга Ak ýelken

Ak ýelken

Обратите внимание, вы можете подбирать что почитать на страницах

Ak ýelken
Читать онлайн легально прочитать отрывок из книги
Купить книгу "Ak ýelken"
Скачать отрывок книги для чтения
 • Описание
 • Tanymal türkmen ýazyjysy Agageldi Allanazarowyň «Ak
  ýelken» atly kitabyna onuň okyjylar tarapyndan gyzgyn
  garşylanan powestleridir nowellalary girizildi.
  Şeýle-de ol eserleriň ençemesi dürli döwürlerde daşary
  ýurt dilleriniň hem onlarçasyna terjime edilip, öz mynasybetini
  gazandy.
  Agageldi Allanazarowyň kyssa eserleri özüniň pelsepe
  örüsiniň giňligi, milliligi, durmuşy, ynsan häsiýetini
  dartgynly hadysalaryň üsti bilen açyp görkezýänligi bilen
  tapawutlanýar.