Главная / Книги / Ojak III kitap

Книга Ojak III kitap

 • Рейтинг
 • просмотров - 1666
  статей - 0
 • Рейтинги в жанрах:
  место среди всех книг в жанре Роман
 • Скачать отрывок книги для чтения
Купить книгу "Ojak III kitap"
 • Описание
 • Türkmeniň beýik Garaşsyzlyk zamanynyň
  görnükli ýazyjylarynyň biri Agageldi
  Allanazarowyň «Ojak» romanynyň üçünji
  kitaby hem onuň 1-nji hem 2-nji kitaplarynyň
  gönüden-göni dowamy bolmak bilen, birlikde
  munuň hem esasynda halk ykbaly ýatyr.
  Romanda diýdimzorlukly Sowet zamanynda
  talaňa salnan, bala-çagalary bilen gün
  edilip ýat illere sürgün edilen türkmen maşgalalarynyň
  ykbaly öz beýanyny tapýar.
  «Ojak« häzirki zaman ilkinji döredilen köp
  tomly romanlaryň biri bolmak bilen, ol bu gün
  ýurdumyzda alnyp barylýan beýik, tutumly
  işleriň buýsançly mukamy bolup ýaňlanýar.